Llibre: Ondara, dels orígens a 1900

El llibre “Ondara, dels orígens a 1900”, de Robert Miralles, va ser publicat el 2013 per l’Ajuntament d’Ondara.

Cliqueu damunt de la portada per poder descarregar-lo:

El llibre que us oferisc –al qual, si Déu vol, en seguirà un segon sobre el segle XX, en fase de gestació-, abraça des de l’antiguitat, quan Ondara no era Ondara ni hi havia ondarencs al món, fins 1900, i va nàixer quan l’autor era un jove adolescent i N’Antoni Bellver, l’aleshores rector del poble, li va obrir generosament les portes de l’Arxiu Parroquial, cortesia que han mantingut els seus successors (En Guillem, En Joan i En Felip). Entrar en aquella sala, amb la seua aura de misteri, i submergir-me en els llibres centenaris que atresora, va ser la metxa que em va encendre l’interés per la història local; el pas següent fou inevitable: allò que veien els meus encuriosits ulls, havia de posar-ho a l’abast de la gent del meu poble.
Les dificultats per complir amb aquest desafiament han sigut notables i òbvies. Durant els primers anys de treball, el problema era una informació insuficient i dispersa, i la impossibilitat de lligar un mínim fil, que, partint dels temps més remots, arribara a l’Ondara contemporània, la dels nostres besavis; en els darrers anys, la complicació ha vingut per la quantitat ingent de dades i la necessitat de seleccionar aquelles que podien tenir un major interés per als lectors. I per si no n’hi havia prou amb açò, al remat calia encaixar les peces d’aquest inacabable puzzle, al que no passa setmana que no s’incorpore una nova peça. És per això que demane de bestreta la vostra comprensió, per si les hores invertides al llarg de més de trenta anys, amb notables parèntesis temporals, no aconsegueixen despertar la vostra curiositat. És difícil que historiadors consagrats presten la seua atenció a l’estudi i divulgació de l’anomenada microhistòria, la dels pobles menuts com el nostre, la de les famílies, la de les persones anònimes. A aquesta mampresa he dedicat energies i molta il.lusió, i amb aquest llibre, el que considere com un deute cívic amb Ondara, comença a saldar-se.
Un advertiment: amb aquesta obra, no he pretés escriure la Història d’Ondara, sinó presentar un recull d’històries, notícies i materials d’una Ondara que no hem conegut. Seguint el mestre Pierre Vilar, “la història és una ciencia en contínua construcció”.
Amb el present projecte, algunes portes i finestres del nostre passat han quedat obertes, però en queden moltes altres que han de desvetlar les generacions més joves. Iniciatives il.lusionants recents, com ara la creació del portal en internet d’Ondara en la història (www.ondara.cat) o la celebració de les primeres Jornades sobre Història Local van en la direcció que abans apuntàvem, perquè posen a l’abast d’un públic heterogeni el que, fins
fa poc, era cosa de quatre. La HISTÒRIA, convé no oblidar-ho, la fem i l’escrivim, dia a dia, entre tots i ens pertany a tots.
Robert Miralles